Miljoenen voor kennis- en investeringsconsortium op het gebied van Artificial Intelligence

Matching en samenwerking
29 maart 2021

De Radboud Universiteit, andere Nederlandse universiteiten en een durfinvesteerder hebben 8 miljoen euro subsidie toegekend gekregen. Deze subsidie wordt ingezet om innovatie op het gebied van Artificial Intelligence sneller en gerichter toe te passen binnen de samenleving. Het betreft een subsidie uit de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) van RVO.

Het nieuwe TTT.AI consortium richt zich op het overdragen van kennis uit AI onderzoek en het verlenen van vroege fase financieringen aan startups. De Universiteit van Amsterdam is penvoerder van het project, de Nederlandse AI startup generator LUMO Labs uit Eindhoven is de investeerder die verantwoordelijk is voor het verlenen van de vroege fase financieringen.

Boost

‘Met deze landelijke samenwerking kunnen we nieuwe, veelbelovende spin-offs op het gebied van kunstmatige intelligentie de boost geven die ze verdienen,’ aldus Tom Heskes, hoogleraar Data Science en vanuit de Radboud Universiteit betrokken bij dit consortium. β€˜Radboud AI draait om human-centered AI, innovatie waarbij we mensen niet uit het oog verliezen. Samenwerking in AI-onderzoek naar gezondheidszorg, onderwijs, neurowetenschappen, communicatie, veiligheid en energie staat bij ons centraal, en met TTT.AI kunnen we dat onderzoek helpen vertalen naar maatschappelijk relevante producten en oplossingen.’

Het project verbindt een ongekend aantal invloedrijke Nederlandse spelers op het gebied  van Artificial Intelligence. Centraal staan de universiteiten van Nijmegen, Amsterdam, Utrecht, en Eindhoven, alsmede de universitair medische centra uit deze steden en het Centrum Wiskunde & Informatica, aangevuld met vele aangesloten partners zoals de overige technische universiteiten, hogescholen, incubators, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, de Nederlandse AI Coalitie en het Innovation Center for Artificial Intelligence. Gezamenlijk vormen zij binnenkort één Nederlands loket voor AI startups die ontstaan vanuit een kennisinstelling. Deze startups worden ook wel AI Kennisstarters genoemd.

De business developers van de kennisinstellingen zijn eerste aanspreekpunt voor de onderzoekers en studenten. Bovendien spelen zij een centrale rol in de maandelijkse afstemming binnen het consortium, inclusief de afstemming met de investeerder.

Krachten gebundeld

β€˜Met dit AI consortium kunnen wij meer AI initiatieven vanuit onze kennisinstellingen succesvol richting de markt brengen. Dankzij deze samenwerking en uitgebreide mogelijkheid voor het verlenen van vroege fase financiering, zijn wij nog beter in staat om ieders kracht optimaal te benutten”, geeft Peter Westerhuijs, projectleider van het consortium aan.

Binnen het consortium worden de krachten gebundeld van vele honderden toponderzoekers, business developers, investeerders en ondernemers op het gebied van AI. De primaire thema’s zijn zorg, veiligheid en mensgerichte AI, maar ook kansrijke initiatieven vanuit andere thema’s kunnen een beroep doen op het consortium.

De noodzaak om samen te werken op het gebied van AI wordt in toenemende mate gevoeld in Nederland. Landelijk en regionaal zijn recent ambitieuze agenda’s voor gezamenlijk onderzoek gelanceerd en trekken universiteiten en bedrijven samen op om impact te vergroten. Wat tot nu toe ontbrak was een landelijke aanpak voor het stimuleren van AI kennisstarters. De TTT regeling maakt het mogelijk dat technologische innovaties nu versneld toegepast en naar de markt kunnen worden gebracht. Hiermee versterken wij de positie van Nederland als een van de meest vooruitstrevende AI hubs van Europa.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld