Inge Evenhuis

Met mijn passie voor duurzame innovaties en circulaire economie wil ik graag bijdragen aan het verduurzamen van organisaties, en daarmee de maatschappij. Ik ben er van overtuigd dat in transities, en daar buiten, het bundelen van alle krachten in de maatschappij van belang is voor het realiseren van duurzame en innovatieve oplossingen. Samenwerken is letterlijk de sleutel tot succes. “Samen komen is een begin, samen blijven is voortuitgang, samenwerken is succes.”

Merel Schouten

Je hoort veel over de energietransitie en circulaire economie, de nieuwste innovaties schieten als jonge scheuten uit de grond. Vaak zijn dit mooie en inspirerende verhalen die het waard zijn om te vertellen. Met veel plezier geef ik deze verhalen een boost en draag ik op deze wijze bij aan een duurzamere wereld.

Tjardo Derksen

Met nog maar 6% duurzame energie opwekking staat Nederland voor een enorme opgave om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Een behoorlijke opgave, maar geen onmogelijke! Elke dag zet ik mij volledig in om partijen (binnen en buiten ons netwerk) samen te brengen, om zodoende initiatieven te versnellen en innovatieve energie technologieΓ«n te bevorderen. Verduurzamen doe je samen!

Helena BΓΌhler

Meewerken aan de duurzame wereld van morgen. Dat is mijn missie. Hiervoor hou ik me bezig met het faciliteren en coΓΆrdineren van (internationale) samenwerkingen rondom de energietransitie en help ik organisaties bij hun innovatievraagstukken. Ik voel een persoonlijke gedrevenheid voor thema’s waar de symbiose tussen mens en natuur centraal staat. Om ons heen liggen er volop kansen voor verduurzaming. Laten we samen deze kansen verwezenlijken.

Jolande Kneepkens

Ondernemers staan op een kantelmoment om een duurzaam en verantwoord gebruik van grondstoffen in hun bedrijfsproces te incorporeren. Er wordt een groot beroep gedaan op hun innovatieve kracht om deze transitie in hun voordeel te laten werken. Het Kiemt netwerk kan daarin ondersteuning bieden en het is een uitdaging voor mij persoonlijk om mij daarvoor in te zetten.

Franske van Duuren

In een wereld waar dier- en plantensoorten uitsterven, waar straks 10 miljard mensen bedreigd worden door een water-, grondstoffen- en klimaatcrisis kunnen de huidige wetenschap en technologie niet voor oplossingen zorgen als wij niet erkennen dat de mens meer waard is dan hetgeen hijΒ  produceert. De mens met een menselijk bewustzijn waarin hij zichzelf steeds minder op de voorgrond plaatst. Minder egocentriciteit zie ik als de oplossing voor de rampen die ons dreigen. Het opzetten van samenwerkingsverbanden waarin we gezamenlijk naar oplossingen zoeken, kennis en inzichten delen en vooral gebruik maken van elkaars krachten en mogelijkheden. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Jochem Garthoff

De aarde heeft ons niet nodig, wij haar wel. Ons vermogen om op duurzame wijze met natuurlijke bronnen om te gaan bepaalt ons voortbestaan. Ik zet me daarom dagelijks in voor een duurzame samenleving. Dat lukt alleen in samenwerking met anderen. Ik wil daarom graag de inspirerende schakel zijn die mensen en organisaties verbindt zodat we samen het verschil kunnen maken!

Erik Boss

Het brede Kiemt netwerk draagt bij aan een duurzame woon- en leefomgeving door innovaties en transities te versnellen. Door bij Kiemt werkzaam te zijn kan ik hier, met mijn financiΓ«le achtergrond, een steentje aan bij dragen en wordt de wereld weer een stukje groener.

Kim Klaassen Bos

Het geeft mij energie om in samenwerkingsverband mijn steentje bij te kunnen dragen aan de circulaire economie en energietransitie. Ik heb grote belangstelling voor dit vakgebied en vind het waardevol dat ik dit kan doen bij Kiemt met al haar gedreven participanten en partners.

Sandra Kruijdenberg

De kracht van ons netwerk ligt in samenwerken en verbindingen leggen binnen de energietransitie en circulaire economie om zo te versnellen. Als Event CoΓΆrdinator mag ik daarin meekiemen en prachtige initiatieven en kennis een podium geven. Hoe mooi is dat? Samen kiem je sterker!

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld