Warmte Congrestival

Op donderdag 8 december organiseert Stichting Warmtenetwerk het Warmte Congrestival! Een inspirerend en interactief evenement waar de gehele warmteketen aanwezig zal zijn. Tijdens deze dag kunt u kennismaken met onze deelnemers, diverse presentaties bijwonen en actief deelnemen aan interessante kennissessies. Het belooft een boeiende dag te worden waarbij er uiteraard ook ruim voldoende gelegenheid is om te netwerken.

Het Warmte Congrestival is een combinatie van een congres en een festival, zeg maar een congres in een festivaljasje! Dit betekent voornamelijk meer vrijheid en een informelere sfeer dan bij reguliere events. Er wordt dan ook een combinatie gemaakt van plenaire lezingen, parallel kennissessies met de ruimte voor netwerken onder het genot van een hapje en drankje. Ook is er een beursvloer waar deelnemers van Stichting Warmtenetwerk zich presenteren. Door deze opzet heb je zelf de keuze om te bepalen welke presentaties je wil zien, wanneer en wat je wil eten en wanneer je de tijd wil nemen om gewoon even te netwerken.

Programma

Het programma van het Warmte Congrestival ziet er als volgt uit:

09.00 – 09.30Β  Start Warmte Congrestival en opening beursvloer
09.30 – 09.45Β  Opening programma en welkomstwoord
09.45 – 12.00Β  Plenair programma
Break out met workshops en parallelsessies in drie zalen
12.00 – 13.00Β  Lunch en netwerken
13.00 – 15.00Β  Plenair programma
Break out met workshops en parallelsessies in drie zalen
15.00 – 15.30Β  Pauze en netwerken
15.30 – 16.30Β  Plenair programma
Break out met workshops en parallelsessies in drie zalen
16.30 – 16.45Β  Wrap up en afronding voor alle deelnemers
16.45 – 18.00Β  Afsluitende netwerkborrel

Kosten

Voordeelnemers van Stichting Warmtenetwerken, gemeenten, provincies en woningcorporaties is de dag gehaal gratis. Voor niet-deelnemers bedragen de kosten voor het Warmte Congrestival €250,-.

Voor meer informatie over dit festival kun je terecht op deze pagina. Wil jij dit Warmte Congrestival niet missen? Vergeet dan niet om je aan te melden!

Tweede Challenge week Circulaire Fabrieken

Vanuit het project Circulaire Fabrieken wordt van 26 t/m 30 september de tweede Challenge Week gehouden. In deze Challenge Week wordt een circulaire vraag van een bedrijf gematched met een β€˜oplossing’ (kennis, circulair product of innovatief idee).

De circulaire vragen van de bedrijven, ofwel de Challenges, vind je hier. Heb jij kennis, een circulair product of innovatief idee waarmee je één van de bedrijven met een concrete circulaire uitdaging verder kunt helpen? Meld je aan en maak kans op nieuwe business of productieve samenwerkingen voor jouw onderneming.

De aanmeldingen voor de tweede Challenge Week Circulaire Fabrieken zijn helaas gesloten.

Toekomstgericht telen

Samen met agrariΓ«rs in de omgeving onderzoekt Hofmeijer Loonwerkbedrijf BV (Voorst) de mogelijkheden voor het telen van andere gewassen. Meer diversiteit op de akkers betekent dat natuur, landschap en biodiversiteit onderdeel worden van de agrarische bedrijfsvoering in de IJsselvallei. Op 25 augustus heet Hofmeijer u van harte welkom.

PROGRAMMA

10:00 Ontvangst met koffie en thee
10:30 Welkom door Alfons van den Belt, De Innovatie CoΓΆperatie
10:40 Intro en aftrap met:
Sjoerd Elgersma – Loonwerkbedrijf Hofmeijer
Tallien Fokkema – Leernetwerk Natuurinclusieve Landbouw Brummen
11:00 20 minuten-sessie: Ondernemers aan het woord
Diverse teelten en bijzondere gewassen
Teeltadviseur Herbert Hofmeijer uit Voorst gaat in op de teeltechnische eigenschappen van gewassen, zoals mais, sorghum, erwten, veldbonen, graskruidenmensels en lupinen.
Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas
Akkerbouwer Frans Koeckhoven uit Ursem (NH) en melkveehouder Jan Willem Breukink uit Brummen gaan dieper in op natuurinclusief telen. Wat levert minder intensieve grondbewerkingen op voor bodem en gewas?
Toepassen regionale grondstoffen in je bedrijf
Melkveehouder Bart Terwel uit Voorst deelt zijn ervaring met het regulier telen van veldbonen en hoe dit uitpakt voor zijn bedrijfsvoering Γ©n de koe.
Peulvruchten telen voor humane voeding
Akkerbouwer Bas Tempert uit Lemele deelt zijn ervaringen met het telen van lupine en gaat in op de potentie van lupinebonen als hoogwaardig eiwitrijk gewas.
12:30 Lunchbuffet met gehaktballen en lupine-burgers uit de streek.
13:15 Bekijk de demovelden met verschillende gewassen, laat je informeren en inspireren door diverse bedrijven en ter plaatse te bekijken machines, zoals:
Biofrees Ortolan
Schoffelrobot NAIO Oz
EinbΓΆck cameragestuurde schoffel
Ecoploeg Ovlac
Wiedeg EinbΓΆck Aerostar
Precisie zaaimachine Kverneland Optima HD e drive 50 cm

Locatie

Perceel ter hoogte van Eerbeekseweg 22 (N787) in Brummen.

Klik hier voor meer informatie of om je direct aan te melden.

Verdiepingssessie Next step Circulaire Economie

Op 24 mei organiseren de gezamenlijke overheden een online verdiepingssessie met als doel om te weten te komen hoe zij ondernemers uit het MKB nog beter kunnen helpen in hun transitie naar een circulaire economie. Tijdens deze sessie worden de behoeften van ondernemers uit de regio in kaart gebracht.Β 

Tijdens deze sessie zal Joost van Hoorn (Platform31) in gesprek gaan met Roeland (Leadax) van Delden en Friso Douwstra (gedeputeerde Provincie Friesland) over de vraag waarom het zo belangrijk is om beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van ondernemers t.a.v. de circulaire economie.

Verdiepende gesprekken zorgen voor input!

Tijdens de sessie zullen deelnemers in groepen zich verdelen en zullen zij ingaan op de volgende vragen:

 1. Welke vragen, opgaven, uitdagingen en kansen t.a.v. circulair komen mkb-ondernemers tegen?
 2. Aan welk type ondersteuning hebben ondernemers behoefte op het gebied van circulair? Wat helpt hen vooruit? Bijvoorbeeld informatie. Waar is die informatie te vinden? Moeten we daarbij aansluiten op netwerken, contacten of op een andere manier?
 3. Zijn ondernemers bekend met (een deel van) het (ondersteunings)aanbod op het gebied van circulaire economie? Wat zijn de ervaringen?
 4. Hoe kan het mkb voor de transitie naar een circulaire economie het beste worden benaderd en bereikt? Wat is er voor nodig om ondernemers een (volgende) stap richting circulair te laten zetten? Waar liggen (economische) kansen of oplossingen voor problemen met circulariteit?
 5. Wat loopt in het huidige regionale en nationale aanbod van initiatieven/ondersteuning/info goed en moeten we verder uitbouwen? Wat kan in het huidige aanbod beter/anders? Waar moeten we mee stoppen?

Wie zijn er betrokken?

De versiepingssessie circulaire economie wordt georganiseerd op initiatief van IPO samen met onder andere: MKB Nederland, (de regionale verenigingen van) VNO-NCW, VNG, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Versnellingshuis Nederland Circulair!

De verdiepingssessie vindt plaats via Teams. Aanmelding kan via deze link.

Kick off Interreg VI Deutschland-Nederland

Op woensdag 20 april 2022 zal via een digitale livestream de kick off Interreg VI Deutschland-Nederland plaatsvinden. Sluit aan en kom alles te weten over de start van de nieuwe programmaperiode 2021-2027.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De Week van de Circulaire Economie 2022

De Week van de Circulaire Economie is van maandag 7 t/m zaterdag 12 februari 2022. Het Versnellingshuis organiseert deze Week voor de 7e keer, met als doel professionals mee te nemen naar een circulaire economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Samen maken deelnemers hun verhaal rond! In aanloop naar de Week komen er steeds meer evenementen en interessante nieuwsberichten op de website. Houd het dus goed in de gaten!

Wil jij ook meedoen door een evenement te organiseren? Neem dan contact op met info@deweekvandecirculaireeconomie.nl.

Dutch Power Event

‘Een toekomstbestendig elektriciteitssysteem voor wijken en bedrijfsterreinen’

Op donderdag 25 november 2021 om 13.00 uur gaat de 2e editie van het Dutch Power Event van start bij Connectr. Dutch Power, TKI Urban Energy, Stichting Gelijkspanning Nederland en Connectr slaan de handen ineen en maken er een middag vol met inspiratie, kennismakingen en co-creatie van.

Nu ons energiesysteem elektrificeert, ontstaat er ook steeds meer krapte op de elektriciteitsnetten. Tijdens het Dutch Power Event gaan we aan de slag met deze uitdaging om te voorkomen dat de stroomnetten een obstakel vormen voor de energietransitie. Dit vraagt om innovatieve en schaalbare oplossingen en daarvoor is samenwerking nodig tussen ondernemers, netbeheerders, kennisinstellingen en andere betrokken organisaties.

Het draait deze middag allemaal om kennis delen en netwerken en dus is Connectr de perfecte host. Er komen diverse sprekers aan het woord rondom de thema’s: energieopslag en -conversie als flexibele buffer, het (slim) laden van elektrische voertuigen en het elektriciteitsnet als verbinder.

Er is ruimte voor matchmaking, er worden nieuwe subsidieregelingen aangekondigd Γ©n je krijgt een korte rondleiding over het terrein van Connectr en IPKW. Daarna heb je de mogelijkheid tot napraten tijdens de borrel.

Wil je meer weten over de diverse sprekers of activiteiten? Bekijk dan hier het hele programma.

Inschrijven

 

Lancering warmteprojectentool voor gemeenten en warmtesector

Op donderdag 7 oktober wordt de unieke Warmteprojectentool op een hybride event van Stichting Warmtenetwerk! De tool biedt inzicht en overzicht van alle warmtenetten in Nederland. Tevens zal er volop aandacht voor het nieuwe onderzoek van TwijnstraGudde zijn. Dit biedt praktisch toepasbare kennis voor gemeenten voor het besluitvormingsproces inzake warmtenetten.

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ambtenaren die nadenken over of bezig zijn met een warmtenet in hun gemeente. Uiteraard zijn andere enthousiaste geΓ―nteresseerden uit de warmtebranche meer dan welkom!

Eind 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Stichting Warmtenetwerk merkt dat er veel vragen leven over het proces om te komen tot een collectieve aanpak, zoals een warmtenet. Veel gemeenten zoeken nog naar hun rol, keuzes die hiermee samenhangen en hoe ze samen met de omgeving het beste vorm kunnen geven aan de warmtetransitie. Stichting Warmtenetwerk heeft TwynstraGudde gevraagd onderzoek te doen naar de processtappen die je als gemeente kunt nemen om te komen tot een warmtenet. Hiervoor is een bureaustudie uitgevoerd en zijn 10 gemeenten in Nederland geΓ―nterviewd die ervaring hebben opgedaan met het opzetten van een warmtenet. De bevindingen zijn verwerkt in een whitepaper en een inspiratieplaat.

Stichting Warmtenetwerk gaat in op vragen zoals: Welke ervaringen zijn er al opgedaan met het opzetten van warmtenetten in Nederland? Hoe richt je het proces in om te komen tot het besluit voor een warmtenet? Welke rol kun je als gemeente hierin innemen?

Meer weten over het programma of zelfs inschrijven voor dit event? Klik dan hier.

Online Powernap event

Op 22 maart organiseert Power2Nijmegen het online Powernap event!

Een Powernap is een rustmomentje voor lichaam en geest waardoor je weer nieuwe energie krijgt. Tijdens dit event gaat dagvoorzitter Jeroen de Blij in gesprek met ondernemers die in crisistijd kansen zien op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Zo neem je een virtueel kijkje in het energieneutrale clubhuis van Planon. Kom je meer te weten over de manier waarop Klingele zelf energie opwekt. Geeft wethouder Tiemens een update van de laatste ontwikkelingen van de energietransitie. Γ‰n leert Emixion je om bewust om te gaan met online communicatie waardoor je veel energie bespaart.

Kortom een energiek en interactief event waarbij je jezelf helemaal op kunt laden om met energie aan de slag te gaan! Reserveer hier snel jouw gratis ticket voor het online Powernap event.

De sprekers tijdens de Powernap:

 • Pierre Guelen – Oprichter en directeur van Planon
  Inspireert je met de energieneutrale Planon Innovation Campus.
 • Pascal Burhenne – Algemeen directeur
  Vertelt over zelf energie opwekken en duurzaamheid bij Klingele Golfkarton.
 • HarriΓ«t Tiemens – Wethouder Duurzaamheid
  Geeft een update van de laatste ontwikkelingenΒ van de energietransitie.
 • Caroline de Greeff – Sociaal ondernemer
  Geeft uitleg over solar carports met een coΓΆperatieve insteek.
 • Jos van de Hulsbeek – IT Contractmanager ROC
  Deelt zijn ervaringen over de realisatie van het zonnedak van het ROC Technovium.
 • JΓΆrg RijkschroeffΒ – Oprichter Sit &Heat
  Vertelt over het project verduurzamen van de Nijmeegse horecaterrassen.

World Hydrogen Summit

Van 9 t/m 11 maart vindt de tweede World Hydrogen Summit plaats. Een virtuele bijeenkomst over hoe de overstap van fossiele brandstoffen naar groene waterstof. Vele internationale sprekers zullen aansluiten en hun visie geven over hoe zij deze overstap zien. Zo zullen de klimaat ministers van Portugal en Denemarken aansluiten en zal burgemeester Aboutaleb spreken over waterstof in de Rotterdamse Haven.

Meer weten over het programma, de sprekers en het verkrijgen van tickets? Kijk dan snel op ‘Alles over waterstof’ of op de officiΓ«le website.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld