Participanten

Participanten van stichting Kiemt zijn intensief bij de stichting betrokken. Zo worden participanten (na de hoofdparticipanten) benaderd voor interne inventarisatie van aanknopingspunten bij innovaties, kunnen zij een rol vervullen in de beoordelingscommissie van EMT Radar, zijn zij actief betrokken bij het inventariseren van nieuwe bedrijvigheid en maken zij gebruik van matchingsactiviteiten van Kiemt en kunnen zij altijd alle bijeenkomsten (thema, netwerk, participanten) bijwonen. Ook worden zij nadrukkelijk vermeld in de communicatie-uitingen van Kiemt. Participanten en hoofdparticipanten vormen de kern van Kiemt .  Zij bepalen ook het beleid en hebben stemrecht.

Deel deze pagina: