Netwerk

Arnhems Ondernemings Centrum

Het Arnhems Ondernemers Centrum (AOC) stelt zich ten doel om het ontstaan en de groei van zelfstandige ondernemingen in Arnhem te bevorderen. Het ondersteunen van startende ondernemers vindt plaats door gerichte generieke initiatieven te ondersteunen. Dit is in het verleden gebeurd door het bouwen en exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw (Simon Stevin) en meer recent door het oprichten van twee stichtingen voor de sectoren energie- en milieutechnologie (Stichting kiEMT) en de mode- en vormgevingssector (Stichting DF&DC). Ook initiatieven van derden kunnen worden ondersteund.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required