interview | Maria Briglia, NuReCo

Maria Briglia richtte NuReCo op en ontwikkelde zelf het MBB-Foxยฎ systeem om de mechanische scheiding van organische stoffen uit afvalwater te verbeteren en het proceswater schoner te maken. Anders gezegd, om dit proces natuurvriendelijk en circulair te maken. We stellen haar en NuReCo graag kort aan je voor:

Waarom startte je met je bedrijf?
Ik zag de worsteling die slibverwerkingsbedrijven hadden met het separeren/scheiden van organische stoffen wat gepaard met het gebruik van chemicaliรซn en ingewikkelde voorbehandelingen vaak gaat. Het proces werd steeds duurder en complexer.

Door organische stoffen uitde behandeling van reststromen op mileuvriendelijkswijz het is mogelijk deze te hergebruikente scheiden creรซer je herbruikbare stromen.. Dat zou is veel efficiรซnter! zijn.

Wat beoogt je bedrijf?
NuReCo voert milieuassessments van reststromen uit en faciliteert รฉรฉn optimale scheiding van organische stoffen uit het water en een schoner proceswater. Beide fracties kunnen worden hergebruikt door het MBB-Foxยฎ systeem in te zetten.

Wat is er innovatief aan wat je doet?
Het MBB-Foxยฎ systeem is gebruiktaseerd op de natuurlijk chemische en fysische reactie eigenschappen diewaarmee de flocculant nodig heeft om optimaal met de slibben, of het te verwerken materiaal, te kunnenan mengen; daardoor zonder extra chemicaliรซn en voorbehandelingen niet meer nodig zijntoe te voegen.. Zo kunnen we organische stoffen uit reststromen (m.n. slibben) scheiden en het proceswater schoner en herbruikbaar maken terwijl winnen we organische stoffen en nutriรซnten terug. Een circulair systeem.

Waarmee heeft Kiemt ondersteund/geholpen?
Door het goed te luisteren naar- en te begrijpen wat het MBB-Foxยฎ systeem van NuReCo kan. Vervolgens regelde Kiemt ontmoetingen met de juiste partijen om zo tot het idee tot een concrete uitwerking te ontwikkelen. Kiemt heeft ons bijvoorbeeld in contact gebracht met Waterschap Rijn/IJssel die nu meewerkt aan het plaatsen van een testopstelling op de RWZI Olburgen.

Hoe staat je bedrijf er nu voor?
NuReCo is nu bezig om de eerste opschaling te testen op het RWZI Olburgen.

Doe je dit alleen of heb je partners/medewerkers in je bedrijf?
Ik doe dat dit samen met de technische steun van mijn zoon die civiel technischecivieltechnische ingenieur is en mijn man, hij werkt als milieu ingenieur: NuReCo is een familie startup bedrijf.

Wat hoop je te bereiken binnen 5 jaar?
We hopen minstens 35% van de Nederlands RWZ-Installaties te bedienen met het MBB-Foxยฎ systeem, d.w.z. dat het MBB-Foxยฎ systeem wordt geproduceerd op industriรซle niveau met een eigen ontwerp.

Op welke wijze draagt jouw bedrijf bij aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, circulaire economie, klimaat en milieu?
Het MBB-Foxยฎ systeem speelt in op de eigenschappen van slibben en flocculant en respecteert de natuur, daardoor is de slibverwerking goedkoper, produceren we geen afval en CO2-emissie, alleen herbruikbare stromen.

Met welke Gelderse partners werk je samen?
Met Waterschap Rijn/IJssel werken we aan het plaatsen van testopstelling op de RWZI Olburgen.

Welke economische impact verwacht je van je bedrijf?
Om 35% van de Nederlands RWZ-Installaties te kunnen dienen met het MBB-Foxยฎ systeem hebben we een fabriek nodig, operators voor montage en assistentie bij de klanten en een R&D sectie voor een continu ontwikkeling van het systeem. Het werkmateriaal is gewoon leverbaar materiaal voor de rioolwatersector.ย  Ons systeem levert dus extra werkgelegenheid op