Verdiepingssessie Samenwerken in de Keten

Verdiepingssessie Samenwerken in de Keten

lokatie Raadkamer
De waterzuivering Terwolde van Waterschap Vallei en Veluwe waar het rioolwater van de regio Voorst naar toe gaat is verouderd. Nieuwbouw is noodzakelijk. Wat zijn de kansen en verbeteringen? Door de capaciteit te splitsen in twee zuiveringen hoeft het rioolwater geen grote afstanden af te leggen door rioolpijpen en persleidingen en kan de Twellose Beek van schoon water worden voorzien. In Wilp bouwen Witteveen+Bos, Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV daarom een Circulaire Water- en Grondstoffenfabriek.

Met de bouw van de Circulaire Water- en Grondstoffenfabriek Wilp halen de partijen twee doelstellingen in één keer: schoon water in de Twellose beek en een toekomstbestendige waterzuivering. Het wordt een β€˜alles in één zuivering’, waarbij alle grondstoffen, die onttrokken kunnen worden, uit het rioolwater worden gehaald en circulair worden ingezet. In tegenstelling tot de huidige methode doen de samenwerkende partijen dat niet door grondstoffen te vernietigen door oxidatie, maar scheiden ze met moderne scheidingstechnieken water en grondstoffen.

Doordat de partijen een keten-brede samenwerking vormen en omgevingspartners betrekken, zetten ze hun expertise zo efficiΓ«nt mogelijk inΒ  en komen zo tot vernieuwende circulaire processen.

kijk voor meer informatie op http://www.vallei-veluwe.nl