interview – Maria Briglia

Maria Briglia richtte NuReCo op en ontwikkelde zelf het MBB-Fox® systeem om de mechanische scheiding van organische stoffen uit afvalwater te verbeteren en het proceswater schoner te maken. Anders gezegd, om dit proces natuurvriendelijk en circulair te maken. We stellen haar en NuReCo graag kort aan je voor:

Waarom startte je met je bedrijf?

Ik zag de worsteling die slibverwerkingsbedrijven hadden met het separeren/scheiden van organische stoffen wat gepaard met het gebruik van chemicaliën en ingewikkelde voorbehandelingen vaak gaat. Het proces werd steeds duurder en complexer.

Door de behandeling van reststromen op milieuvriendelijk wijze het is mogelijk deze te hergebruiken. Dat  is veel efficiënter!

Wat beoogt je bedrijf?

NuReCo voert milieuassessments van reststromen uit en faciliteert één optimale scheiding van organische stoffen uit het water en een schoner proceswater. Beide fracties kunnen worden hergebruikt door het MBB-Fox® systeem in te zetten.

Wat is er innovatief aan wat je doet?

Het MBB-Fox® systeem gebruikt de natuurlijk chemische en fysische eigenschappen die de flocculant nodig heeft om optimaal met de slibben, of het te verwerken materiaal, te kunnen mengen; daardoor extra chemicaliën en voorbehandelingen niet meer nodig zijn. Zo kunnen we organische stoffen uit reststromen (m.n. slibben) scheiden en het proceswater schoner en herbruikbaar maken terwijl winnen we organische stoffen en nutriënten terug. Een circulair systeem.

Waarmee heeft Kiemt ondersteund/geholpen?

Door het goed te luisteren naar- en te begrijpen wat het MBB-Fox® systeem van NuReCo kan. Vervolgens regelde Kiemt ontmoetingen met de juiste partijen om zo  het idee tot een concrete uitwerking te ontwikkelen. Kiemt heeft ons bijvoorbeeld in contact gebracht met Waterschap Rijn/IJssel die nu meewerkt aan het plaatsen van een testopstelling op de RWZI Olburgen.

Hoe staat je bedrijf er nu voor?

NuReCo is nu bezig om de eerste opschaling te testen op het RWZI Olburgen.

Doe je dit alleen of heb je partners/medewerkers in je bedrijf?

Ik doe dit samen met de technische steun van mijn zoon die civieltechnische ingenieur is en mijn man, hij werkt als milieu ingenieur: NuReCo is een familie startup bedrijf.

Wat hoop je te bereiken binnen 5 jaar?

We hopen minstens 35% van de Nederlands RWZ-Installaties te bedienen met het MBB-Fox® systeem, d.w.z. dat het MBB-Fox® systeem wordt geproduceerd op industriële niveau met een eigen ontwerp.

Op welke wijze draagt jouw bedrijf bij aan maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie, circulaire economie, klimaat en milieu?

Het MBB-Fox® systeem speelt in op de eigenschappen van slibben en flocculant en respecteert de natuur, daardoor is de slibverwerking goedkoper, produceren we geen afval en CO2-emissie, alleen herbruikbare stromen.

Met welke Gelderse partners werk je samen?

Met Waterschap Rijn/IJssel werken we aan het plaatsen van testopstelling op de RWZI Olburgen.

Welke economische impact verwacht je van je bedrijf?

Om 35% van de Nederlands RWZ-Installaties te kunnen dienen met het MBB-Fox® systeem hebben we een fabriek nodig, operators voor montage en assistentie bij de klanten en een R&D sectie voor een continu ontwikkeling van het systeem. Het werkmateriaal is gewoon leverbaar materiaal voor de rioolwatersector.  Ons systeem levert dus extra werkgelegenheid op

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de Kiemt-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van Circulaire Economie en Energietransitie in Oost-Nederland

* indicates required