Futuring Field Labs (GIST)

Futuring Field LabsΒ is gericht op onderzoek voor korte en middellange termijn in samenwerking met belangrijke stakeholders in de waardeketens met als doel het creΓ«ren van maatschappelijke en economisch kansrijke innovaties. Onderzoeker werken daarbij direct samen met maatschappelijke en/of commerciΓ«le partners. Het is een onderzoeksomgeving waarin wetenschap en samenleving elkaar ontmoeten, samenwerken en kennis ontwikkelen en toepassen.

Een voorbeeldproject van Futuring Field Labs is Going Eco Going Dutch.

Terug naar vorige pagina.Β