De ware waarde van biomassa

In deze sessie bespreken we twee voorbeelden waarin we helder de waarde van biomassa in onze maatschappij uiteen zetten:

1:Dr. ing. Richard Gosselink (Wageningen Food & Biobased Research) zette een netwerk op waarin hij samenwerkt met bedrijven aan de praktische toepassing van lignocellulose vezels en inhoudstoffen voor duurzame producten. Zo rijden we straks over bio-asfalt, gemaakt van groene grondstoffen als lignine.

2:Richele Wind is projectmanager van het onderzoekstraject β€œBiomassa voor energie en grondstoffen”. Het onderzoek werd recent door De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onder het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) gestart. Met dit multidisciplinaire project beoogt de HAN in samenwerking met (bedrijfs-)partners te komen tot optimaliseren van het β€˜bioraffinageproces’ rondom diverse groene stromen waaronder vezelhennep. Het ontwikkelen van deze sleuteltechnologie kan leiden tot interessante grondstoffen en uiteindelijk ook tot β€˜zero waste’. Samen met bedrijven beoogt de HAN technologieΓ«n en toepassingen te ontwikkelen in het toekomstige Innovatielab op het IPKW. In deze nieuwe hybride leeromgeving werken studenten Γ©n bedrijven samen aan deze ontwikkelingen waarin niet alleen technologie, maar ook ondernemerschap en de economische en sociaal-maatschappelijke kant van de transitie naar een circulaire en biobased economie centraal staan.