Zon op je (bedrijfs) dak

event 12 dec 2019 19:30 - 22:00

Kom dat dak op!
93,5% van de potentieel geschikte bedrijfsdaken in Nederland wordt (nog) niet benut. Ook in Gelderland vallen nog veel daken te winnen. Een mooie uitdaging voor de regio want we hebben een ambitieus doel: 55% CO2 reductie in 2030.

EfficiΓ«nt en doeltreffend:
Om die 55% te halen, zullen we gebruik moeten maken van duurzame energie, geproduceerd door windmolens en zonnepanelen. In deΒ Nationale OmgevingsvisieΒ geeft het Rijk windmolens op zee en zonnepanelen op daken de voorkeur ten opzichte van wind op land en grootschalige zonneweides. Een begrijpelijk uitgangspunt: zo gaan we efficiΓ«nt om met de beschikbare ruimte en houden we de impact op onze leefomgeving zo klein mogelijk.

Expertsessie:
Het is tijd voor de volgende, praktische stap. In het kader van hetΒ Gelders Energieakkoord organiseren VNO-NCW Midden en Kiemt een expertsessie. Om tot concrete oplossingen te komen waarmee we de realisatie van zonnepanelen op bedrijfsdaken kunnen versnellen, hebben we een dynamisch programma opgesteld.

Programma:

19.30 uur Ontvangst
20.00 uur WelkomstwoordΒ Franske van DuurenΒ enΒ Christian Lorist
20.10 uur Experts aan het woord:
– Diverse pitches van initiatiefnemers
– Roy Ellenbroek (provincie Gelderland)
– Janneke Slingerland (Christenunie)
20.30 uur Werken aan oplossingen
21.00 uur In gesprek met experts, politici en de zaal
21.30 uur Borrel

Datum en locatie:
Je bent van harte welkom op 12 december van 19.30 – 22.00 uur bijΒ Geniet in de Weerd (Weerdjesstraat 168, Arnhem). Ben jij erbij? Meld je dan hier even, voor 11 december,Β aan.

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld