Seminar Klimaatadaptatie

event 23 okt 2019 16:30 - 21:00

Wat is klimaatadaptatie en hoe passen we het toe? En is dit het juiste moment? Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Regio Gelderland, organiseert 23 oktober een seminar in de Hogeschool Arnhem en Nijmegen te Arnhem.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. We gaan in op de volgende vier thema’s:
Wateroverlast – Overstroming – Hitte – Droogte
Toelichting:
1. Wateroverlast; We zien de afgelopen jaren een duidelijke toename van straten die onder water staan, ondergelopen kelders en woningen/winkels die volledig geruΓ―neerd zijn als gevolg van water en modder. Ook zorgen hagel- en onweersbuien voor aanzienlijke materiele schade.

2. Overstroming; Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en zorgen piekafvoeren in de rivieren voor hogere waterstanden, waardoor de kans op een overstroming toeneemt. Met overstromingsrisico’s wordt in Nederland, als zijnde Waterland, al jaren rekening gehouden.

3. Hitte; Door de klimaatverandering worden de zomers warmer en de winters milder. Deze algehele verwarming zorgt voor diverse gezondheidsrisico’s. Bewezen is dat bij hittegolven een verhoogde kans bestaat op sterfte (12 %). Daarnaast neemt de kwaliteit van ons oppervlaktewater af bij toename van warmte (minder zuurstof, grotere kans op botulisme, blauwalg en ander ziekteverwekkers).

4. Droogte; De afgelopen zomer werden we in Nederland geconfronteerd met het droogste periode in 40 jaar. Een zomer waarin onze volledige drinkwatervoorraad aangesproken moest worden om alle tuinen te besproeien en zwembaden te kunnen vullen. Problematischer was het voor de verdrogende veendijken, verschralende gewassen, verzilting van ondiep grondwater en inklinking van bodemlagen door lage grondwaterstanden.

Ben je nieuwsgierig? Hier vind je meer informatie en kan jij je aanmelden.

Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Op de hoogte blijven van circulaire economie en energietransitie

Je aanmelding kan niet worden bewaard, probeer het nogmaals.
Bedankt voor je aanmeldig
* verplicht veld